top of page

Advokat Marie Andrée

Advokat Marie Andrée examinerades som jur. kand. från Lunds Universitet år 2007. Efter avlagd juristexamen antogs hon som förvaltningsrättsnotarie för att därefter tjänstgöra som biträdande jurist vid advokatbyrå. 

Advokat Andrée har särskild erfarenhet av upphovsrätt och varumärkesrätt. Hon har bl.a. företrätt Stiftelsen Beredskapsmuseet i tvist gällande rättigheterna till det skyddade verket En Svensk Tiger under åren 1999 - 2008. Rättstvisten har på grund av dess egenart refererats i statliga utredningar (exempelvis SOU 2010:24) och varit föremål för examensarbeten och allmänna upphovsrättsliga diskussioner.

Marie Andrées examensarbete "En Svensk Tiger - en studie av upphovsrättslig ensamrätt i kollision med varumärkesrättslig ensamrätt" belönades med stipendium från Tore Landahls stiftelse såsom utmärkt examensarbete år 2007. Klicka på pdf:en om du vill läsa examensarbetet. 

Marie2.jpg
bottom of page