top of page

Offentlig auktion

Advokat Marie Andrée åtar sig uppdrag att såsom god man försälja fastigheter enligt Samäganderättslagen. 

 

Den 26 februari 2024 säljs fastigheten Helsingborg Maltesholm 4 på offentlig auktion som anordnas i advokatbyråns lokaler på Bergavägen 1B, Helsingborg.

 

Information om fastigheten, auktionen, budgivning samt köpekontrakt erhålles i pdf-filen nedan.
 

IMG_3981_edited.png
bottom of page