top of page

ANDRÉE

ADVOKATBYRÅ

Vi tar hand om ditt ärende!

Andrée Advokatbyrå AB har huvudkontor i Helsingborg och mottagningskontor i Landskrona. 

Vi hjälper dig upprätta äktenskapsförord, testamente, framtidsfullmakt eller andra dokument för dig och din familj.

 

Vi har närmare trettio års erfarenhet av företagsverksamhet. Kontakta oss när ditt företag behöver juridisk hjälp. 

 

Vi har särskild erfarenhet gällande intrång i upphovsrätt och varumärke. 

Marie2_edited.png
Hur vi jobbar
Andrée Advokatbyrå logotyp http://www.advokatandree.se

VÅRA 

ARBETSOMRÅDEN

Andrée Advokatbyrå upprättar äktenskapsförord, testamente, framtidsfullmakt och andra dokument som behövs i privatlivet. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i tvist mellan dödsbodelägare.

Andrée Advokatbyrå hjälper företag med avtal, tvister, tillståndsärenden mm. Med närmare trettio års erfarenhet av företagande kan vi identifiera problemet snabbt och sätta in hjälpen där det behövs. 

 

Andrée Advokatbyrå erbjuder särskild kompetens inom upphovsrätt för artister, konstnärer och författare. 
 

IMMATERIALRÄTT

Vi erbjuder juridisk rådgivning till artister, författare, fotografer och konstnärer som skapat verk av sådan egenart att de skyddas av upphovsrätt. Rådgivning och ombudshjälp erbjuds även inom varumärkesrätten, som exempelvis när du vill licensiera ditt varumärke, eller vid intrång i dina eller andras varumärkesrättigheter.

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

Vi arbetar som offentligt biträde i tvångsmål såsom LVU, LPT, LRV. Vi har särskild erfarenhet av LVU och migrationsrätt.

 

Vi åtar oss uppdrag som ombud i domstolsärenden gällande skatterätt, offentlig upphandling, tillstånds- och tillsynsärenden m.m.

TVISTEMÅL 

 

Andrée Advokatbyrå företräder såväl privatpersoner som företag i tvistemål, såsom exempelvis avtalstvister, arvstvister, tvist om upphovsrätt och/eller varumärke m.m. Kontakta advokatbyrån när du behöver hjälp med en tvist, så bokar vi en tid för ett inledande möte.

BROTTMÅL

 

Allmän domstol förordnar
- offentlig försvarare för dig som misstänks för brott, 
- målsägandebiträde för dig som utsatts för brott samt 
- särskild företrädare för barn som utsatts för brott av någon anhörig.
Advokatbyrån har uppdrag inom samtliga brottmålsförordnanden.

TILLSTÅNDSÄRENDEN

 

Ibland uppstår behov av juridisk hjälp inför ett beslut om exempelvis serveringstillstånd, vapenlicens mm.

 

Vi åtar oss uppdrag som ombud i dessa ärenden.

En Svensk Tiger © Beredskapsmuseet http://www.beredskapsmuseet.com
Andrée Advokatbyrå logotyp http://www.advokatandree.se

VÅR VISION

Andrée Advokatbyrås främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot våra klienter.

 

Advokatbyrån ska ha trygga klienter under hela processen i samtliga uppdrag.

 

Alla klienter är lika viktiga, oavsett målets storlek eller rättsområde.

 

Vi ska vara tillgängliga, förklara rättsprocessen på ett lättillgängligt sätt och vara våra klienter behjälpliga när det behövs.

 

För att vidmakthålla vår vision är kommunikation med våra klienter vårt viktigaste arbetsredskap.

Vår vision
Andrée Advokatbyrå logotype Marie Andrée Advokat http://www.advokatandree.se

KONTAKT

ANDRÉE

ADVOKATBYRÅ

VÅR ADRESS

Andrée Advokatbyrå AB

Huvudkontor: Bergavägen 1 B, 254 66 Helsingborg

Mottagningskontor: Föreningsgatan 217, 261 51 Landskrona

Email: kontor@advokatandree.se
Tel växel :  042 - 400 73 70

Mobil : 0734 - 40 73 70 

KLICKA HÄR FÖR ATT HITTA TILL OSS

Det går även att skicka ett meddelande direkt till oss: 

Klart! Meddelandet mottaget.

Kontakt
bottom of page